• Statut Krajowego Biura Wyborczego - tekst ujednolicony
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu