System WOW budowany rzetelnie, niezawodnie i bezpiecznie

Państwowa Komisja Wyborcza na początku 2015 roku podjęła decyzję o tworzeniu nowego systemu informatycznego Wsparcia Organów Wyborczych (WOW). W ciągu niecałych czterech miesięcy zostało przygotowane oprogramowanie, dzięki któremu w wyborach Prezydenta RP wydrukowano ponad 54 tys. protokołów obwodowych (I + II tura), a wyniki wyborów prezydenckich zostały podane w niecałą godzinę po zakończeniu liczenia w ostatnim obwodzie głosowania. Następnie przeprowadzono referendum ogólnokrajowe, a po nim rejestrowano komitety, listy oraz kandydatów i bez problemów przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP. W roku 2016 system WOW został rozbudowany o:

●       definiowanie okręgów do sejmików województwa, rad powiatów, miast na prawach powiatów oraz gmin wraz z informacjami o ich liczebności;

●       Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych, czyli informacje o mieszkańcach gmin głosujących w innych miejscach niż ich miejsce zamieszkania;

●       wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

●       referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego.

 W roku 2017 w systemie wprowadzono pozostałe rodzaje wyborów, przygotowano wydruki dla komisarzy i przeprowadzono testy funkcjonalne (ostatni właśnie jest w trakcie) całości nowego systemu do powszechnych wyborów samorządowych.Zgodnie z planem, rok 2018 miał być poświęcony na uzupełnienie automatycznych testów, testy penetracyjne, audyt bezpieczeństwa, wprowadzenie certyfikatów dostępowych, przygotowanie wizualizacji i audyt przez służby specjalne zaplanowany wstępnie na początek przyszłego roku.

Funkcje systemu obejmują obecnie m.in.:

●       definiowanie obwodów i okręgów, w tym powiązania okręg-obwód;

●       wprowadzanie meldunku kwartalnego i przedwyborczego w gminach oraz prowadzenie nadzoru nad meldunkiem w delegaturach;

●       automatyczne tworzenie kalendarzy wyborczych z terminami realizacji poszczególnych czynności w danych wyborach;

●       rejestr osób pozbawionych praw wyborczych za “kłamstwo lustracyjne” oraz rejestr partii politycznych;

●       rejestrowanie komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych oraz list i kandydatów w wyborach samorządowych przez terytorialne komisje wyborcze wraz ze sprawdzaniem ich poprawności;

●       przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych, korespondencji do IPN, wzorów obwieszczeń i kart do głosowania, itd.;

●       powoływanie komisji terytorialnych i obwodowych, zgodnie z bieżącym stanem prawnym;

●       nadawanie numerów listom komitetów wyborczych;

●       wprowadzanie i sumowanie danych o frekwencji w trakcie głosowania;

●       wprowadzanie danych z projektów protokołów obwodowych, wydruk formularzy oraz przesłanie wyników do komisji wyższego szczebla - system sygnalizuje ponad 240 klas błędów w protokołach;

●       śledzenie spływu protokołów;

●       gromadzenie danych zbiorczych umożliwiających tworzenie protokołów wyników głosowania i wyników wyborów na poszczególnych szczeblach samorządu;

●       przygotowywanie raportów przedwyborczych dla PKW (listy, komitety, kandydaci, obwody, itd. w różnych przekrojach)

●       udostępnianie API, czyli interfejsu dla innych systemów, pozwalającego na przygotowanie wizualizacji, nad którą prace już zostały rozpoczęte.

 Proponowane zmiany w prawie wyborczym będą wymagały:

 1. Wprowadzenia dodatkowych klas użytkowników dla komisarzy powiatowych i ich pełnomocników oraz członków korpusu urzędników wyborczych i zapewne ich pełnomocników.
 2.  Przedefiniowania biegu pracy w zakresie rejestracji komitetów, list i kandydatów (sama konfiguracja tego modułu to w tej chwili ponad tysiąc linii kodu).
 3. Przedefiniowania biegu pracy w zakresie spływu protokołów i ustalania wyników.
 4. Modyfikacji wzorów niemal wszystkich typów protokołów, obwieszczeń, dokumentów organów wszystkich szczebli, kart do głosowania.
 5. Modyfikacji wizualizacji danych z wyborów dla wszystkich zainteresowanych.

System nie jest przygotowany w żaden sposób na:

 1. Wprowadzanie skanów protokołów (prawdopodobnie ponad 600 tysięcy stron - istnieje możliwość niezwłocznej publikacji danych z protokołów, a nie skanów protokołów).
 2. Transmisję on-line z lokali wyborczych (planowane jest ponad 27 tysięcy lokalizacji, być może po kilka kamer na lokal).

Krajowe Biuro Wyborcze nie dysponuje jeszcze odpowiednią infrastrukturą, czyli: kamerami, rejestratorami, komputerami, drukarkami, skanerami, łączami (przy założeniu, że miałyby być one własnością Skarbu Państwa) do przeprowadzenia wyżej wymienionych zadań.

 Kod źródłowy WOW składa się aktualnie z ponad tysiąca plików mających w sumie około 150 tysięcy istotnych wierszy. Pracuje nad nim zespół około dwudziestu osób wysokiej klasy programistów, analityków, kluczowych użytkowników, testerów, administratorów. Planowane zmiany dotkną około 20% kodu. Oznacza to, że planowane na początek 2018 roku audyty bezpieczeństwa nie będą się mogły odbyć. System powinien rozpocząć swoją pracę w zakresie ogólnopolskich wyborów samorządowych najpóźniej na początku czerwca 2018 r.

System jest własnością Krajowego Biura Wyborczego, które ma prawa do kodu źródłowego. Dotychczas przeprowadzono na nim prawie 400 akcji wyborczych i referendalnych w trakcie kadencji 2014 - 2018, a na bieżąco korzysta z niego około 3000 użytkowników w gminach oraz w delegaturach Biura w całym kraju.

Generalnym założeniem strategii budowy systemu informatycznego Wsparcia Organów Wyborczych (WOW), zgodnie z wnioskami sformułowanymi przez zespół ekspertów, NIK, jak i własnymi analizami było i jest budowanie tego systemu w oparciu o kompetencje pracowników i delegatur Biura oraz zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych programistów, a nie przez firmy zewnętrzne, które nie mają odpowiedniej wiedzy merytorycznej do budowania takiego systemu.

 Budowa systemu WOW od początku oparta była i jest na rzetelności, niezawodności, gospodarności, efektywności i bezpieczeństwie.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:05-12-2017 12:02
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:05-12-2017 15:04
  Wprowadził:Anna Godzwon