Światowy Dzień Wyborów – konferencja na UMK w Toruniu

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak, członek PKW sędzia Krzysztof Strzelczyk i Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, poświęconej X-leciu Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja była jednocześnie częścią obchodów Światowego Dnia Wyborów – święta ustanowionego przez Konferencję Światowych Organizacji Wyborczych w 2005 roku jako symbol powszechnego prawa obywateli do udziału w wyborach.

Główny wykład podczas toruńskiej konferencji wygłosił prof. Marek Chmaj z Uniwersytetu SWPS. Poświęcony był on zasadzie tajności głosowania w Kodeksie wyborczym oraz najnowszym zmianom w prawie wyborczym i pracom, jakie nad nimi prowadził Sejm. Prof. Anna Rakowska – Trela z Wydziału Prawa i Administracji UMK mówiła o zasadzie demokratycznego państwa prawnego w kontekście zmian w prawie wyborczym. Prof. Agnieszka Bień- Kacała z Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła wykład „Judicialization of politics - konsekwencje dla prawa wyborczego” a prof. Dorota Lis-Staranowicz z WPiA UWM -  wykład zatytułowany „Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych – przyszłość i teraźniejszość”.

Podczas toruńskiej konferencji zaprezentowana zostanie także publikacja „Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr Wacława Komarnickiego”. Jest to zbiór dziesięciu wykładów poświęconych prawu wyborczemu, którym patronuje profesor W. Komarnicki, wybitny konstytucjonalista II RP, wykładowca Uniwersytetu w Wilnie. Publikacja podsumowuje wykłady, odbywające się od 2008 roku w ramach długofalowego projektu naukowo-badawczego, realizowanego przez Centra Studiów Wyborczych UMK w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ w 1948 roku ustanowiła prawo do głosowania jednym z podstawowych praw człowieka. W Światowy Dzień Wyborów organy wyborcze w wielu krajach przypominają obywatelom o ich prawie poprzez seminaria, warsztaty i dyskusje. Celem corocznego Światowego Dnia Wyborów jest zarówno edukowanie o historii wyborów jak i informowanie społeczeństwa o nowych osiągnięciach i wyzwaniach związanych z różnymi typami systemów głosowania. Inicjatorzy Dnia zwracają także uwagę parlamentów, rządów, polityków i światowych przywódców na znaczenie ich wiodącej roli, jaką odgrywają w promowaniu kultury demokracji i wysokiego poziomu uczestnictwa w wyborach. Światowy Dzień Wyborów to także okazja do promocji prawa do głosowania wśród młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy w najbliższym czasie będą głosować po raz pierwszy.   

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:06-02-2018 12:54
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:06-02-2018 12:56
  Wprowadził:Anna Godzwon