Wyjaśnienia w związku z powoływaniem przez PKW komisarzy wyborczych

Pełnienie funkcji komisarza wyborczego nie ma umocowania w stosunku pracy ani innym stosunku zatrudnienia – wyjaśnia Krajowe Biuro Wyborcze w związku z kierowanymi pytaniami. Komisarze są powoływani przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie są zatrudniani na etat ani na żadną inną formę umowy o świadczenie pracy.  KBW informuje, że w związku z liczbą wykonywanych zadań, komisarz wyborczy powinien być stale dyspozycyjny, zwłaszcza w okresie wyborczym.  KBW przypomina, że w ciągu pięcioletniej kadencji komisarzy przeprowadzone zostaną w Polsce wybory samorządowe (2018), parlamentarne i do Parlamentu Europejskiego (2019), prezydenckie (2020), a także parlamentarne i samorządowe w 2023 roku. Oznacza to, że w trakcie 5 lat zorganizowanych i przeprowadzonych zostanie 7 ogólnopolskich akcji wyborczych, przy założeniu, że w tym okresie zostanie zarządzone tylko jedno referendum ogólnokrajowe – zapowiadane przez Prezydenta RP na listopad br.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia też, że komisarz wyborczy wykonuje swoje zadania w czasie, ustalonym przez siebie i uzgodnionym z dyrektorem właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Czas ten musi jednak gwarantować wykonanie wszystkich czynności w określonym terminie oraz zapewniającym ciągłość realizacji zadań.  Mimo tego, że przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują zakazu pełnienia funkcji komisarza wyborczego dla osób, wykonujących jednocześnie inna pracę, należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem komisarz jest obarczony licznymi zadaniami. Należy do nich między innymi organizacja wyborów, powoływanie komisji wyborczych, zarządzanie druku kart do głosowania – a od 1 stycznia przyszłego roku także podział jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Do zadań komisarzy należy także ustalanie wyników głosowania wyborów samorządowych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie określonym w kodeksie, badanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i sprawowanie zwierzchnictwa nad urzędnikami wyborczymi. Szczegółowe zadania komisarza określa art. 167 par.1 Kodeksu wyborczego.

W okresie, w którym nie są przeprowadzane wybory ogólnopolskie, komisarz wyborczy między innymi stwierdza wygaśnięcia mandatów radnych, wójtów burmistrzów lub prezydentów miast i przeprowadza wybory samorządowe w toku kadencji w gminach do 20 000 mieszkańców. Nadzoruje też prowadzenie przez gminy rejestru wyborców, a także prowadzenie rejestru korzyści. Komisarz rozpatruje także wnioski o przeprowadzenie referendum lokalnego. Krajowe Biuro Wyborcze podkreśla, że w związku z tym komisarz wyborczy musi być stale dyspozycyjny i w razie potrzeby ma obowiązek wykonywać ustawowe czynności częściej, niż wynika to z ustalonych regularnych dyżurów. KBW zaznacza, że wbrew często powtarzanym opiniom, że „wybory odbywają się raz na cztery lata”, nie jest to prawdą.

KBW zwraca także uwagę, że w okresie, w którym zostały zarządzone wybory ogólnopolskie wymagana jest znacznie większa dyspozycyjność i aktywność komisarza wyborczego. Jest to konieczne, by prawidłowo wykonać szereg zadań należących do jego kompetencji. Wiąże się to przede wszystkim z rozpatrywaniem spraw i wydawaniem rozstrzygnięć w bardzo krótkich, wskazanych w ustawach, terminach.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia także, iż dotychczas komisarzami wyborczymi byli sędziowie, w związku z czym od wynagrodzenia komisarza wyborczego naliczano jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych. Szef Krajowego Biura Wyborczego oczekuje na stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ewentualnego obowiązku naliczania innych składek od tego wynagrodzenia, w przypadku pełnienia funkcji komisarza wyborczego przez osobę, która nie jest sędzią.

Krajowe Biuro Wyborcze nie ma informacji, czy minister spraw wewnętrznych i administracji przekaże do PKW zgłoszenia do pełnienia funkcji konkretnego komisarza wyborczego w konkretnym mieście. Kwestie związane z kursem dla kandydatów na komisarzy wyborczych i egzaminem również nie były konsultowane z Państwową Komisję Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym. Pełną wiedzę w tym zakresie posiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Również informacji na temat liczby zgłoszeń ministerstwo nie przekazuje ani Państwowej Komisji Wyborczej, ani  Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w załączeniu.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-02-2018 16:42
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:26-02-2018 9:17
  Wprowadził:Anna Godzwon