25-lecie demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce

Demokratyczne zmiany w Polsce rozpoczęły się niewątpliwie wraz z uchwaleniem przez Sejm Ordynacji wyborczej do rad gmin 8 marca 1990 roku, a jesienią 1990 r. Lech Wałęsa został wybranym pierwszym Prezydentem RP w demokratycznych wyborach, według nowej Ordynacji wyborczej dla wyborów prezydenckich. 28 czerwca 1991 r. natomiast została uchwalona Ordynacja wyborcza do Sejmu RP, która weszła w życie 3 lipca 1991 r., zaś zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 5 lipca 1991 r. została powołana Państwowa Komisja Wyborcza jako stały organ wyborczy.

Powołanie stałego, niezależnego organu wyborczego stało się symbolem demokratycznej transformacji w Polsce i stanowiło początek nowego etapu we współczesnej historii polskiego prawa wyborczego i organów wyborczych.

25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce to okres solidarnej współpracy Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, urzędników wyborczych w gminach i ponad 5,5 mln Polaków, których obywatelska postawa i aktywność w pracach w komisjach wyborczych wszystkich szczebli były gwarantem powodzenia w pomyślnym przeprowadzeniu wielu akcji wyborczych. Bez ich zaangażowania i ofiarnej pracy 300-osobowa grupa urzędników wyborczych nie byłaby w stanie wykonać swoich zadań.

Jest to święto społeczeństwa obywatelskiego, które stworzyło sobie demokratyczny ład wyborczy po to, by z niego korzystać w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla naszego kraju. Dla uczczenia tego święta Państwowa Komisja Wyborcza organizuje uroczystą konferencję, na którą zaprosiła przedstawicieli władz, świata nauki oraz byłych i obecnych przedstawicieli organów wyborczych, jako reprezentantów wszystkich Polaków, dla których demokratyczny ład wyborczy jest bezcenną zdobyczą minionego 25-lecia.

W programie Konferencji przewidziano wystąpienia znakomitych gości – wybitnych prawników i świadków wydarzeń 25-lecia:

1)    Prof. Andrzej Zoll „Rola sędziów w procesie wyborczym”,

2)    Prof. Wojciech Łączkowski „Wybory powszechne a cele demokracji”,

3)    Sędzia Ferdynand Rymarz „Problemy prawa wyborczego”,

4)    Sędzia Stefan Jaworski „Wolne i uczciwe wybory”,

5)    Prof. Lech Garlicki „Stabilność prawa wyborczego”,

6)    Prof. Marek Chmaj „Ewolucja zasady wyborów proporcjonalnych w polskim prawie po 1989 r.”

7)    Dr hab. Anna Rakowska-Trela „Prawne granice działalności administracji wyborczej”

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:26-04-2016 0:35
  Wprowadził:Bartosz Goździk
 • Data modyfikacji:09-06-2016 14:44
  Wprowadził:Marcin Lisiak