Konferencja W kręgu zagadnień wyborczych – dziesięciolecie „Studiów Wyborczych”

W dniu 4 lutego 2015 r., z okazji Światowego Dnia Wyborów, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się szczególna Konferencja zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych UŁ oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK. Wyjątkowość tej Konferencji wynikała z faktu, iż tegoroczne „Święto Wyborów” zbiegło się z jubileuszem dziesięciolecia czasopisma „Studia Wyborcze”, wydawanego pod patronatem Państwowej Komisji Wyborczej, którego redaktorem naukowym jest Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki. Stąd też tytuł Konferencji W kręgu zagadnień wyborczych – dziesięciolecie „Studiów Wyborczych”.

W Konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej — jej Przewodniczący Wojciech Hermeliński, Zastępca Przewodniczącego — Sylwester Marciniak, członkowie — Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, Krzysztof Strzelczyk, a także jej Sekretarz i jednocześnie Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj; przedstawiciele środowisk naukowych, m.in.: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Prof. dr hab. Andrzej Sokala; Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski; Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska; Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski; Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło, Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Dyrektorzy Zespołów i Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, członkowie kół naukowych (w tym działającego pod patronatem PKW Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego Elektor) oraz osoby zainteresowane prawem wyborczym.

Obchody Światowego Dnia Wyborów rozpoczęło spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego z Radą Programową Centrum Studiów Wyborczych oraz z osobami reprezentującymi zarówno Centrum Studiów Wyborczych UŁ, jak i Centrum Studiów Wyborczych UMK. Zostało ono poświęcone podsumowaniu działalności i dokonań tych Centrów w ostatnim roku oraz omówieniu planów działalności i rozwoju na rok najbliższy. Po rzeczowej i owocnej debacie, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego, a także reprezentanci Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych wyrazili wolę dalszej współpracy, mającej na celu propagowanie wiedzy na temat szeroko pojętego procesu wyborczego oraz rozwój nauki w tym zakresie. Do Rady Programowej CSW zgłoszeni zostali: Wojciech Kręcisz — członek PKW, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Beata Tokaj — Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i Szef Krajowego Biura Wyborczego.

W kolejnej części obchodów Światowego Dnia Wyborów wszyscy uczestnicy wysłuchali referatów poświęconych zagadnieniom wyborczym. Pierwszy z nich, przygotowany przez Prof. dr hab. Grzegorza Kryszenia, dotyczył Uczciwości wyborów, jako zasady prawa wyborczego i wywołał żywą dyskusję wśród słuchaczy. Kolejne dwa referaty stanowiły szczegółowe podsumowanie 10 lat istnienia „Studiów wyborczych” oraz zawierały propozycje kierunków rozwoju tego Pisma. Wygłosili je Prof. Piotr Uziębło — Problemy prawa wyborczego w publikacjach „Studiów Wyborczych” oraz dr Artur Olechno — Multidyscyplinarność „Studiów Wyborczych”. Na zakończenie tej części Konferencji Prof. Krzysztofowi Skotnickiemu wręczony został dyplom z gratulacjami i podziękowaniami za trud i zaangażowanie w redagowanie „Studiów Wyborczych” oraz wyrażone zostały życzenia sukcesów w dalszej pracy.

Na zakończenie Światowego Dnia Wyborów, tradycyjnie wygłoszony został Wykład im. Prof. dra Wacława Komarnickiego. W tym roku, w ramach tego cyklu, wykład na temat Wolność słowa w kampaniach wyborczych wygłosił, w sposób niezwykle brawurowy i oratorsko na najwyższym poziomie, Prof. dr hab. Jacek Sobczak. Wzbudził nim duży aplauz słuchaczy, ich żywe reakcje i ciekawą dyskusję, potwierdzającą, że zagadnienia prawa wyborczego stanowią pole zainteresowań nie tylko prawników i praktyków w tym zakresie, ale także między innymi politologów, socjologów, językoznawców, matematyków, kulturoznawców, medioznawców.

Światowy Dzień Wyborów potwierdził, po raz kolejny, niezmierne znaczenie wyborów dla demokratycznego państwa prawnego. Potwierdził także potrzebę przestrzegania w procesie wyborczym, przez wszystkich jego uczestników, pewnych granic wyznaczanych przede wszystkim przez przepisy prawa, ale także przez zwykłą przyzwoitość. Stanowił okazję do wymiany poglądów, doświadczeń i wniosków dotyczących procesu wyborczego między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych oraz przedstawicielami praktyki, potwierdzając multidyscyplinarność tego procesu.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:05-02-2016 14:09
  Wprowadził:Bartosz Goździk
 • Data modyfikacji:08-02-2016 11:30
  Wprowadził:Marcin Lisiak