Wojciech Hermeliński w Polsat News: władze miały dużo czasu, żeby przygotować zmiany

Ta propozycja jest zła i grozi poważną destabilizacją procesu wyborczego – w ten sposób Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński skomentował w Polsat News projekt zmian w Kodeksie wyborczym, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. „Jeżeli te przepisy wejdą w życie w takiej formie, to będzie graniczyło z cudem, żeby te wybory przeprowadzić" – powiedział sędzia Hermeliński w programie „Gość Wydarzeń”.

W ocenie Przewodniczącego PKW projekt zmian w kodeksie wyborczym pojawił się za późno. Według Wojciecha Hermelińskiego wystarczyłoby kilka miesięcy czy rok wcześniej zgłosić projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego i tak wielu problemów by nie było. „Władze miały dużo czasu, co najmniej dwa lata, żeby to przygotować”- powiedział. Dodał, że Państwowa Komisja Wyborcza już po wyborach parlamentarnych informowała rządzących o koniecznych usprawnieniach w przeprowadzaniu głosowania. Sędzia Hermeliński wymienił między innymi zwiększenie roli systemu informatycznego i wprowadzenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, co umożliwiłoby przekazywanie protokołów do komisji wyższego szczebla bez konieczności przewożenia ich papierowych wersji. „Jest to u nas trochę jak za króla Ćwieczka, to wożenie protokołów między komisjami i do PKW z całej Polski, ale nikt na nasze uwagi nie zareagował” – podkreślił Przewodniczący PKW.

Przewodniczący PKW zapowiedział, że tak długo jak będzie to możliwe, będzie przekonywał posłów do zmiany zaproponowanych przepisów. Przyznał jednak, że jest to trudne, kiedy ze strony projektodawców padają – jak to określił – niemerytoryczne wypowiedzi.

W projekcie zmian w Kodeksie wyborczym znalazły się między innymi nowe zasady powoływania komisarzy wyborczych, organizacji pracy Krajowego Biura Wyborczego oraz nowe zasady uznawania ważności głosu.Te rozwiązania krytykuje Państwowa Komisja Wyborcza. Jednocześnie PKW popiera inne propozycje, jak rozszerzenie uprawnień mężów zaufania czy instalację kamer w lokalach wyborczych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
  • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-11-2017 1:24
    Wprowadził:Anna Godzwon