Przewodniczący PKW: Komisja będzie mogła zbadać kampanię bilboardową dopiero, gdy dostanie sprawozdania finansowe

Na tym etapie nie mamy narzędzi do zbadania kampanii Polskiej Fundacji Narodowej – powiedział dziennikarzom Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński. Wyjaśnił, że w obecnej sytuacji prawnej PKW nie ma możliwości zweryfikowania, czy kampania bilboardowa „Sprawiedliwe sądy” jest zgodna z Kodeksem wyborczym i ustawą o partiach politycznych.  Zaznaczył, że Komisja będzie mogła zbadać tę kampanię dopiero wtedy, gdy do PKW wpłyną sprawozdania finansowe partii politycznych za bieżący rok – oraz sprawozdania z finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, które będą startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Państwowa Komisja Wyborcza zajmowała się sprawą kampanii bilboardowej na wniosek partii .Nowoczesna. W przyjętym stanowisku PKW podkreśliła, że może dokonywać oceny tej kwestii jedynie w ramach badania sprawozdań finansowych za 2017 r. partii, które mogą być uznane za beneficjentów tych działań. „Poza działaniami podejmowanymi w trybie określonym przepisami ustawy o partiach politycznych i Kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza nie ma narzędzi prawnych, pozwalających na podjęcie innych czynności” – czytamy w stanowisku PKW.

Sędzia Wojciech Hermeliński powiedział na briefingu prasowym, że to, czy kampania „Sprawiedliwe sądy” przysporzyła korzyści konkretnym partiom w kampanii wyborczej, będzie możliwe do zbadania dopiero, gdy komitety wyborcze złożą do PKW rozliczenie kampanii samorządowej.  "Droga dla PKW otworzy się dopiero w momencie, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, a ona - mówimy oczywiście o nadchodzących wyborach samorządowych - rozpocznie się dopiero wtedy, gdy Prezes Rady Ministrów zarządzi wybory, co może nastąpić na trzy, bądź, najwcześniej na cztery miesiące przed upływem kadencji rad, czyli w sierpniu bądź lipcu przyszłego roku" – podkreślił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Zaznaczył, że działania mogą podjąć inne organy, sprawujące nadzór nad działaniami Polskiej Fundacji Narodowej na podstawie ustawy o fundacjach – jak odpowiedni ministrowie lub władze samorządowe. „Państwowa Komisja Wyborcza żadnych władczych uprawnień tutaj nie ma. Nie mając żadnych uprawnień nie możemy podejmować działań, bo byłyby one nieskuteczne” – podkreślił sędzia Hermeliński.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:18-09-2017 15:18
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:18-09-2017 16:33
  Wprowadził:Anna Godzwon