Konsultacje kształtu kart wyborczych z zarządem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Wielkoformatowa karta do głosowania jest – mimo wad – lepsza w wyborach samorządowych niż karta – broszura. Taki pogląd przeważył podczas spotkania przedstawicieli Krajowego Biura Wyborczego z zarządem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji kształtu kart do głosowania, prowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz zaprezentował samorządowcom zarówno przykładową kartę formatu A0 jak i kartę w postaci broszury o rozmiarze A4. Zaznaczył, że oba rozwiązania były już stosowane w poprzednich latach – duże karty w wyborach w latach 90. a książeczki wraz z instrukcją głosowania i spisem treści w ostatnich wyborach do Sejmu w 2015 roku. Podkreślił, że w każdym obwodzie głosowania musi znaleźć się nakładka Braille’a w takim samym formacie jak karta i dodał, że wyborca zgłaszający chęć głosowania korespondencyjnego musi otrzymać na swój wniosek taką nakładkę wraz z kartami do głosowania.

Większość uczestników spotkania uznała, że mimo swoich wad duża jednostronnie zadrukowana karta do głosowania jest lepsza niż karta-broszura. Samorządowcy zwracali uwagę, że taka karta jest bardziej obiektywna i czytelna. Ich zdaniem wyborca widzi wszystkich kandydatów na radnych w jednym miejscu i nie musi kartkować broszury, by znaleźć swojego kandydata. Łatwiej też zdaniem członków zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej liczyć głosy, oddane na dużych jednostronnych kartach.

Jako wadę karty- „płachty” wymieniono między innymi jej nieporęczność dla wyborców oraz mogące występować problemy z zachowaniem tajności głosowania. Samorządowcy krytykowali także kartę-broszurę za to, że układ list do głosowania powoduje, iż listy komitetów lokalnych znajdują się pod koniec broszury i wyborca może mieć kłopot, by do niej dotrzeć. Odwoływali się także do negatywnych doświadczeń z broszurami w wyborach samorządowych w 2014 roku. Dyrektor Lorentz zauważył, że te doświadczenia wykorzystane zostały w nowelizacji kodeksu wyborczego w 2015 roku, zgodnie z którą karta-broszura musi mieć na pierwszej stronie instrukcję głosowania, dalej spis treści i dopiero od następnej strony listy komitetów wyborczych.

Samorządowcy zgłosili także uwagi do proponowanej informacji o warunkach oddania głosu i jej rozmieszczenia – zwłaszcza na karcie formatu A0

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą prowadzić konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznego wzoru jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz na kanałach PKW i KBW w portalach społecznościowych. 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
  • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-05-2017 20:25
    Wprowadził:Anna Godzwon