PKW do Prezydenta RP: zapewnimy organizację i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, zwracamy jednak uwagę na trudności w łączeniu go z wyborami samorządowymi.

W związku z zapowiedzią Prezydenta RP o przeprowadzeniu w 2018 roku referendum ogólnokrajowego, dotyczącego ewentualnych propozycji zmian w Konstytucji RP, Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w liście prezydenta Andrzeja Dudę, że zapewni organizację i przeprowadzenie takiego referendum. W liście, podpisanym przez Przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego, Komisja zwraca jednocześnie uwagę na problemy, jakie mogą się pojawić przy możliwym połączeniu referendum z wyborami samorządowymi.

PKW podkreśla, że przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym nie przewidują możliwości połączenia takiego referendum z wyborami samorządowymi, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Jak czytamy „ustawodawca słusznie założył, że przeprowadzenie wyborów samorządowych łącznie z referendum ogólnokrajowym wiązałoby się z komplikacjami merytorycznymi i organizacyjnymi”. Głosowanie w referendum ogólnokrajowym przeprowadzane jest w innych obwodach głosowania niż wybory samorządowe - w wyborach samorządowych głosowania nie przeprowadza się między innymi za granicą, na polskich statkach morskich oraz w domach studenckich. Inny jest też krąg osób uprawnionych do głosowania w referendum. W wyborach samorządowych głosuje się w miejscu stałego zamieszkania, w referendum zaś można głosować poza takim miejscem. Inne są też godziny otwarcia lokali wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ewentualnego zarządzenia referendum ogólnokrajowego na dzień, w którym odbywać się będą wybory samorządowe, wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów oraz referendum będą musiały być wykonywane niezależnie od siebie. Oznacza to w szczególności, że głosowanie w referendum nie mogłoby odbywać się w tych samych lokalach wyborczych, co głosowanie w wyborach, obie czynności przeprowadzać by także musiały inne komisje obwodowe. Na władzach samorządowych ciążyłby zatem obowiązek przygotowania i wyposażenia podwójnej liczby lokali głosowania.  PKW zwraca także uwagę, że przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu co wybory samorządowe wiązać się może z problemami w skompletowaniu składów obwodowych komisji, które muszą być odrębne dla wyborów i dla referendum.

W związku z tym, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się z prośbą do Prezydenta RP o o informację, czy faktycznie istnieje koncepcja lub plan zarządzenia referendum ogólnokrajowego na dzień, na który zostaną zarządzone wybory samorządowe. Jak czytamy w piśmie, informacja ta jest niezbędna między innymi przed upływem terminu przedłożenia Ministrowi Rozwoju i Finansów projektu budżetu Krajowego Biura Wyborczego na 2018 r., gdyż połączenie obu działań wyborczych może wiązać się z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków w budżecie państwa - między innymi na zakup dodatkowych urn na karty do głosowania. 

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:16-05-2017 12:39
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:16-05-2017 12:43
  Wprowadził:Anna Godzwon