Licealiści z Węgrowa za kartą – „książeczką” i głosowaniem przez Internet

„Książeczka” a nie „płachta” – takie jednogłośne stanowisko wyrazili licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Węgrowie podczas konsultacji kształtu kart do głosowania, jakie zorganizowało w tej szkole Krajowe Biuro Wyborcze. Młodzież opowiedziała się także za jak najszybszym wprowadzeniem w Polsce głosowania przez Internet.

Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego zapoznali młodych ludzi z podstawowymi zasadami prawa wyborczego i ze specyfiką wyborów samorządowych, w których część uczestników spotkania będzie mogła po raz pierwszy głosować. Zaprezentowali także proponowaną przez PKW na te wybory kartę w formie broszury rozmiaru A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową A0. Karta taka  mogłaby obowiązywać w największych okręgach wyborczych, gdyby zgłosiło się w niej wiele komitetów z maksymalną liczbą kandydatów na listach. Młodzież mogła też zapoznać się z nakładkami w alfabecie Braille’a w takich samych formatach jak karty, które zgodnie z Kodeksem wyborczym muszą znajdować się w każdym lokalu wyborczym i być dostępne dla wyborców niewidomych i niedowidzących.

W dyskusji uczniowie opowiedzieli się za kartą do głosowania w formie broszury. Ich zdaniem jest ona jasna i przejrzysta, i nie powinna nastręczać wyborcy problemów. Dyskusję wzbudziła natomiast kwestia oddawania głosu i stawiania znaku „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Pojawił się między innymi pomysł, by wobec wątpliwości, jakie może wzbudzić prawidłowe postawienie znaku „x”, wyborcy głosowali za pomocą specjalnych naklejek, umieszczanych przy nazwisku wybranego kandydata.

Młodzież postulowała także jak najszybsze wprowadzenie w naszym kraju głosowania internetowego, które zdaniem uczestników spotkania wyeliminowałoby ewentualne trudności w posługiwaniu się kartami do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą prowadzić konsultacje kształtu kart do głosowania do końca tego miesiąca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznego kształtu karty jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych. 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
  • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:05-06-2017 16:04
    Wprowadził:Anna Godzwon