Minął termin nadsyłania prac w II etapie konkursu „Wybieram wybory”

W poniedziałek, 27 marca br. minął czas na dostarczenie prac przez uczestników etapu wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Konkursu o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu mieli za zadanie przygotować esej na jeden z trzech tematów: „Zasada tajności głosowania-prawo czy obowiązek” , „Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.” oraz „E-voting — szansa i zagrożenie”. Do Delegatur Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło 242 prace.

Wyboru najlepszych prac dokonają teraz komisarze wyborczy o zasięgu ogólnowojewódzkim wraz z dyrektorami Delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Prace będą oceniane ze względu na poprawność językową, twórczy charakter – w tym umiejętność formułowania własnych ocen -  oraz dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia bibliografii.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikuje się po dwóch najlepszych autorów prac z województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego oraz po jednym uczestniku etapu drugiego z pozostałych województw - łącznie 21 osób. Ponadto autorzy trzech najlepszych prac w każdym województwie otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 11 kwietnia br. Finał konkursu obędzie się 25 kwietnia br. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory” organizuje Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w całym procesie wyborczym.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:28-03-2017 8:37
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:29-03-2017 1:12
  Wprowadził:Anna Godzwon