PKW I OSCE/ODIHR o Raporcie Misji Oceny Wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zgadzają się, że konieczne jest umocnienie zasady tajności głosowania w wyborach, organizowanych w Polsce. PKW, KBW i OSCE/ODIHR  opowiadają się także za powszechną możliwością głosowania korespondencyjnego i  wzmocnieniem mechanizmów sprzyjających jawności źródeł finansowania partii politycznych.

Przedstawiciele PKW, KBW i OSCE/ODIHR  przedyskutowali we wtorek, 28 marca br. rekomendacje z Raportu Misji Oceny Wyborów, odnoszącym się do wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 r. W dokumencie tym sformułowano 16 zaleceń, dotyczących trybu przeprowadzania wyborów, jawności finansowania partii politycznych oraz sprawowanej przez Państwową Komisję Wyborczą kontroli zgodności tego finansowania z prawem. W dokumencie jest także mowa o funkcjonowaniu mediów w trakcie kampanii wyborczej oraz odpowiedzialności karnej za zniesławienie i publiczne znieważenie.

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze odniosły się do tych rekomendacji, które dotyczą prawa wyborczego. Zgodziły się między innymi z autorami raportu co do umocnienia zasady tajności głosowania w wyborach. Opowiedziały się także za możliwością ograniczenia głosowania przez pełnomocnika wobec wprowadzenia powszechnej możliwości głosowania korespondencyjnego i za wzmocnieniem mechanizmów, sprzyjających jawności źródeł finansowania partii politycznych.

 PKW za niewłaściwe uznała jedynie propozycje, umożliwiające swobodną ocenę ważności głosu przez obwodową komisje wyborczą oraz ponowne wydawanie karty do głosowania wyborcom, którzy omyłkowo źle ją wypełnili. Zdaniem PKW i KBW takie rozwiązania mogłyby prowadzić do oskarżeń o nadużycia.

 PKW i KBW nie zajęły stanowiska wobec podnoszonych w raporcie OSCE/ODIHR kwestii dotyczących prawa karnego czy medialnego, ponieważ nie są one przedmiotem działania organów wyborczych. 

Polscy rozmówcy zwrócili uwagę że większość zmian, postulowanych przez misję OSCE/ODIHR  wymaga nowelizacji ustaw - przede wszystkim Kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych. Sprawy te są zatem w gestii ustawodawcy, nie zaś Państwowej Komisji Wyborczej. Podkreślono, że niektóre propozycje misji są zbieżne z postulatami, sformułowanymi przez PKW w sprawozdaniu z wyborów, które zostało przedstawione najwyższym organom państwa w lutym ub.r.

Przedstawiciele OSCE/ODIHR interesowali się także udziałem Państwowej Komisji Wyborczej w procesie legislacyjnym. Zgodnie z dotychczasową praktyką, w trakcie prac nad prawem wyborczym komisje sejmowe i senackie zwracały się do PKW o opinię w sprawie projektów. Przedstawiciele Komisji byli zapraszani posiedzenia komisji parlamentarnych. Sama PKW nie posiada inicjatywy ustawodawczej.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz polskie organy wyborcze współpracowały ze sobą wielokrotnie.  Przedstawiciele OSCE/ODIHR byli niejeden raz obserwatorami w czasie wyborów w Polsce. Obie strony są zadowolone z dotychczasowych kontaktów i będą je podtrzymać, także by zapewnić realizację rekomendacji z Raportu. Przedstawiciele OSCE/ODIHR zostali także zapoznani z pracami Państwowej Komisji Wyborczej nad nowymi wzorami kart do głosowania, których wprowadzenie ma na celu ułatwienie wyborcom oddanie ważnych głosów.

 W spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie PKW, udział wzięli Zastępca Przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz, Sekretarz PKW i Szef KBW Beata Tokaj oraz Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w KBW Krzysztof Lorentz. Biuro  Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie reprezentowali Tatyana Hilscher Bogussevich, Steven Martin oraz Ulvi Akhundlu.  

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:28-03-2017 16:33
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:29-03-2017 1:14
  Wprowadził:Anna Godzwon