PKW: przyszłoroczne wybory samorządowe nie powinny być przeprowadzane w dniu Święta Niepodległości

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że wybory samorządowe w 2018 roku nie powinny być przeprowadzone tego samego dnia, co obchody Narodowego Święta Niepodległości – czyli 11 listopada. Taka właśnie data wyborów wynika z Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym  głosowanie wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy, poprzedzający upływ kadencji rad. W przyszłym roku dzień ten przypada właśnie 11 listopada.

Państwowa Komisja Wyborcza zajęła takie stanowisko w związku ze skierowaną do Sejmu petycją, dezyderatem sejmowej Komisji do Spraw Petycji do premiera oraz stanowiskiem MSWiA

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. W przypadku następnych wyborów samorządowych dzień ten przypada 11 listopada 2018 roku.

W opinii Państwowej Komisji Wyborczej nie ma przeszkód prawnych i organizacyjnych w przeprowadzeniu wyborów samorządowych w tym dniu. PKW podkreśla jednak, że 11 listopada to dzień Narodowego Święta Niepodległości, a w 2018 r. obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W całym kraju odbywać się będą uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, podczas których będą wygłaszane przemówienia.

„Mając na uwadze charakter i wagę Święta oraz ewentualne zarzuty dotyczące naruszeń ciszy wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że wybory samorządowe w 2018 r. nie powinny być przeprowadzane w tym samym dniu, w którym odbywać się będą obchody Święta Niepodległości” – czytamy w stanowisku PKW.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej wymagana byłaby zmiana Kodeksu wyborczego tak, by organ zarządzający wybory samorządowe – czyli Prezes Rady  Ministrów - miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:11-05-2017 10:53
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:11-05-2017 13:00
  Wprowadził:Anna Godzwon