Bilans: do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiły się 94 komitety wyborcze

26 sierpnia w godzinach urzędowania upłynął termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP. Łącznie do PKW wpłynęły 94 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W efekcie ich rozpatrzenia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała w sumie 88 komitetów wyborczych. 

57 spośród 88 zarejestrowanych komitetów wyborczych to komitety wyborcze wyborców, 30 – komitety wyborcze partii politycznych, a 1- koalicyjny komitet wyborczy. 

Co ważne, do PKW wpłynęły łącznie 94 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (w 5 przypadkach PKW odmówiła rejestracji ze względu na niespełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a 1 komitet został rozwiązany). 

Wykaz komitetów wyborczych jest dostępny tutaj.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia26-08-2019 21:25
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji26-08-2019 22:09
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka