• Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała nr 119/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 118/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 117/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 116/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 115/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Uchwała Nr 114/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 113/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 112/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.