• Uchwała nr 91/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY! do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała nr 90/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwała nr 89/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.