• Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
  Opinia PKW w sprawie kalendarza wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku
  Skład PKW uzupełniony
 • Sprawozdanie z Wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.
  Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2018 - 2023