• Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • WZORY DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Za nami szkolny etap konkursu „Wybieram Wybory”
 • Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
  Weszło w życie postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego