• Andrzej Napoleon Wróblewski - wspomnienie
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2018 r. o stanowisku Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie przepisów Kodeksu wyborczego
 • Informacja Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
  Dane statystyczne dotyczące działalności komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
 • Statystyka wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014 - 2018
 • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wSieci" (numer 4 z 2017 r.)
  Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "Niedziela" (numer 5 z dnia 29 stycznia 2017 r.)
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH