• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie oświadczeń lustracyjnych
  UODO wydał poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących podziału miejsc w obwodowych komisjach wyborczych
 • Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO]
  Szef KBW Magdalena Pietrzak w wywiadzie dla serwisu prawo.pl
 • Będą czuwali nad przebiegiem wyborów
  Wójt, burmistrz, prezydent: kto może kandydować?
 • Jak zostać członkiem komisji wyborczej?
  Zgłoszenia członków komisji wyborczych jeszcze przez niecały tydzień