Komunikat: Anna Godzwon nie reprezentuje KBW i PKW

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze informują, że p. Anna Godzwon nie wyraża opinii ani stanowisk Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.

P. Anna Godzwon pracę na rzecz Krajowego Biura Wyborczego zakończyła na początku marca br. i od tego momentu nie jest w żaden sposób uprawniona do realizacji polityki informacyjnej Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Co więcej, p. Anna Godzwon nie konsultuje swoich wypowiedzi z Szefem KBW i Państwową Komisją Wyborczą, podczas gdy niektóre środki masowego przekazu przedstawiają ją jako rzecznika prasowego. W efekcie odbiorcy mediów, w niezawiniony przez siebie sposób, mogą odnieść wrażenie, że p. Anna Godzwon występuje w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej bądź Krajowego Biura Wyborczego. Taka sytuacja stwarza zagrożenie dla wiarygodności medialnego przekazu oraz wizerunku KBW i PKW, ale co najważniejsze - rzetelności prezentowanych opinii w zakresie prawa wyborczego.

W związku z powyższym informujemy, że umocowanie do kształtowania polityki informacyjnej posiadają wyłącznie Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego, a także upoważnieni pracownicy.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-06-2018 16:17
    Wprowadził:Paweł Chojecki
  • Data modyfikacji:28-06-2018 10:07
    Wprowadził:Paweł Chojecki