PKW: obowiązki marszałków województw określa Kodeks wyborczy

„Obowiązek marszałków województw w zakresie wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze województwa, w tym z drukiem i dostarczeniem kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym na obszarze województwa, wynika z przepisów Kodeksu wyborczego. PKW oczekuje, że marszałkowie województw wykonają swoje ustawowe obowiązki” – takie stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Pomorskiego, skierowane do Marszałka Sejmu RP.

Pełna treść odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej na pismo Marszałka Województwa Pomorskiego, skierowane do Marszałka Sejmu RP, znajduje się w załączniku. 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-08-2018 16:28
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji:14-08-2018 17:13
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka