Ostatnie chwile na zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

8383 - tyle w sumie komitetów wyborczych zostało zarejestrowanych w poniedziałek [dane w chwili publikacji]. Ostatnie chwile dzielą nas do zakończenia przyjmowania przez PKW i komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. 

PKW zarejestrowała dotąd w sumie 18 komitetów wyborczych. 12 spośród nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 6 komitetów to po dwa koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. 

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi 8383 [w chwili publikacji].

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:27-08-2018 13:59
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji:27-08-2018 14:47
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka