Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 r. - frekwencja wg stanu na godz. 17.00

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 listopada 2018 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 17:00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.

I.   Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 7 687 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 7 687 komisji obwodowych, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 17:00 w dniu 4 listopada 2018 r.:

1)       liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 9 493 554;

2)       wydano karty do głosowania 3 676 459 osobom uprawnionym, co stanowi 38,73% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II.  Zbiorcze informacje według województw:

Lp. 

Województwo 

Liczba obwodów 

Liczba uprawnionych 

Liczba wydanych kart 

%
(6:5)
 

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

474

474

571 692

207 201

36,24

2.

kujawsko-pomorskie

391

391

423 332

157 286

37,15

3.

lubelskie

669

669

631 473

271 108

42,93

4.

lubuskie

147

147

163 579

59 079

36,12

5.

łódzkie

460

460

549 789

215 724

39,24

6.

małopolskie

971

971

1 255 868

517 178

41,18

7.

mazowieckie

906

906

1 129 678

460 634

40,78

8.

opolskie

205

205

183 292

66 749

36,42

9.

podkarpackie

397

397

439 565

179 886

40,92

10.

podlaskie

206

206

241 947

94 822

39,19

11.

pomorskie

394

394

578 894

232 676

40,19

12.

śląskie

726

726

1 069 913

369 753

34,56

13.

świętokrzyskie

346

346

443 162

184 739

41,69

14.

warmińsko-mazurskie

414

414

511 315

193 228

37,79

15.

wielkopolskie

427

427

573 663

214 714

37,43

16.

zachodniopomorskie

554

554

726 392

251 682

34,65


 

III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gdańsk

183

183

347 732

147 491

42,42

2.

Kielce

83

83

153 960

62 990

40,91

3.

Kraków

405

405

577 365

239 945

41,56

4.

Olsztyn

87

87

129 207

49 945

38,66

5.

Szczecin

192

192

298 542

92 440

30,96

 

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie – 69,15%

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian