Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia10-08-2019 13:26
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data utworzenia10-08-2019 13:26
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka