Wyjaśnienie Krajowego Biura Wyborczego w związku z protokołem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku

W związku z wypowiedzią Senatora RP Arkadiusza Grabowskiego na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 18 grudnia 2017 r. Krajowe Biuro Wyborcze publikuje dokumenty związane z protokołem, sporządzonym przez Wojewódzką Komisję Wyborczej w Katowicach w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 r.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia, że Wojewódzka Komisja Wyborcza sporządziła protokół wyników wyborów, który zgodnie z wymogami Kodeksu Wyborczego został przekazany Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.  Kodeks wyborczy zobowiązuje Komisarza Wyborczego do dokonania sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów, i w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników do zarządzenia ponownego ustalenia tych wyników. Tak też miało miejsce w tym przypadku – Komisarz Wyborczy dostrzegł błąd i wydał w tej sprawie stosowne postanowienie.

Z wyjaśnień  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wynika, że błędy liczbowe miały swoje źródło w przemęczeniu pracownika obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, który zaznaczył do sumowania danych liczbowych wpisanych do zestawienia stanowiącego załącznik do protokołu (i w konsekwencji do protokołu) dodatkową kolumnę w arkuszu Excel, co spowodowało przypisanie dodatkowych wartości we wszystkich rubrykach dotyczących zarówno danych statystycznych, jak i liczby głosów oddanych na wszystkich bez wyjątku kandydatów.

W związku z powyższym Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podjęła uchwałę o uchyleniu protokołu zakwestionowanego przez Komisarza Wyborczego i sporządziła nowy protokół.

Zarówno w błędnym dokumencie jak i dokumencie sprostowanym Wojewódzka Komisja Wyborcza wskazała identyczny podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze oraz wskazała dokładnie tych samych wybranych radnych.

Postępowanie organów wyborczych było zgodnie z procedurą wyborczą i zadziałały przewidziane w Kodeksie wyborczym mechanizmy przeciwdziałania błędom.

W przedmiotowej sprawie złożony został protest wyborczy, który został w dwóch instancjach oddalony.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-12-2017 13:34
    Wprowadził:Anna Godzwon
  • Data modyfikacji:19-12-2017 22:34
    Wprowadził:Anna Godzwon