Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej sposobu podawania przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania

 Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
  ZPOW-066-56/15

Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej sposobu podawania  przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na skierowaną do Komisji petycję dotyczącą sposobu podawania do publicznej wiadomości wyników głosowania, wyjaśnia, że decyzja co do zakresu danych o wynikach głosowania podawanych na stronie internetowej, sposobu ich prezentacji i terminu ich podania będzie uzależniona od rozstrzygnięcia czy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możliwe będzie użycie systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Jeżeli system informatyczny będzie używany na poziomie obwodowych komisji wyborczych, wówczas możliwe będzie bardzo szybkie podanie danych z każdego obwodu na stronie internetowej, a niezwłocznie po zatwierdzeniu danych ze w wszystkich obwodów głosowania przez okręgowe komisje wyborcze — udostępnienie na stronie internetowej danych niezagregowanych, w arkuszach umożliwiających sporządzanie przez osoby zainteresowane dowolnych zestawień.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na obecnym etapie prac nad systemem informatycznym nie jest możliwe podjęcie decyzji o jego użyciu w wyborach.

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa także, iż o powyższych uwarunkowaniach autorka petycji została poinformowana w dniu 4 lutego 2015 r., tj. przed jej umieszczeniem na portalu Citizengo.org.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:15-12-2015 20:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:21-12-2015 19:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk