Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Lp.

Województwo

Liczba 
mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: część B**)

1

dolnośląskie

2 840 013

2 339 422

2 325 363

14 059

65

2

kujawsko-pomorskie

2 050 110

1 648 963

1 644 110

4 853

17

3

lubelskie

2 174 706

1 754 051

1 744 982

9 069

5

4

lubuskie

1 003 220

809 654

806 215

3 439

5

5

łódzkie

2 504 162

2 063 117

2 052 877

10 240

19

6

małopolskie

3 266 726

2 606 398

2 592 014

14 384

38

7

mazowieckie

5 117 694

4 147 226

4 104 932

42 294

181

8

opolskie

1 001 827

828 576

826 189

2 387

11

9

podkarpackie

2 126 552

1 693 970

1 687 694

6 276

10

10

podlaskie

1 190 510

962 725

957 325

5 400

5

11

pomorskie

2 205 107

1 755 469

1 746 461

9 008

43

12

śląskie

4 527 192

3 737 135

3 724 722

12 413

29

13

świętokrzyskie

1 283 669

1 047 051

1 041 651

5 400

5

14

warmińsko-mazurskie

1 439 137

1 148 235

1 143 617

4 618

16

15

wielkopolskie

3 379 647

2 702 784

2 692 025

10 759

35

16

zachodniopomorskie

1 671 017

1 357 916

1 350 009

7 907

26

Razem

37 781 289

30 602 692

30 440 186

162 506

510

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk