Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2010 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

 

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: 
część B**)

 
 

dolnośląskie

2 841 492

2 337 792

2 330 928

6 864

63

 

kujawsko-pomorskie

2 051 714

1 648 913

1 646 336

2 577

15

 

lubelskie

2 176 833

1 754 701

1 749 721

4 980

4

 

lubuskie

1 003 708

809 103

807 025

2 078

5

 

łódzkie

2 507 238

2 065 514

2 059 530

5 984

15

 

małopolskie

3 264 659

2 602 940

2 594 468

8 472

31

 

mazowieckie

5 115 397

4 141 526

4 117 761

23 765

153

 

opolskie

1 003 083

829 093

827 748

1 345

9

 

podkarpackie

2 126 530

1 692 546

1 688 865

3 681

9

 

podlaskie

1 191 418

962 232

959 438

2 794

5

 

pomorskie

2 205 163

1 754 343

1 748 537

5 806

31

 

śląskie

4 531 993

3 742 034

3 734 491

7 543

20

 

świętokrzyskie

1 284 835

1 048 291

1 045 279

3 012

3

 

warmińsko-mazurskie

1 439 527

1 147 069

1 144 462

2 607

6

 

wielkopolskie

3 379 364

2 700 800

2 694 255

6 545

25

 

zachodniopomorskie

1 672 601

1 357 236

1 353 230

4 006

9

 

RAZEM

37 795 555

30 594 133

30 502 074

92 059

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk