Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

REJESTR WYBORCÓW*)

wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: 
część B**)
dolnośląskie 2 835 084 2 337 069 2 323 455 13 614 67
kujawsko-pomorskie 2 046 326 1 648 674 1 644 009 4 665 17
lubelskie 2 170 205 1 754 572 1 745 809 8 763 5
lubuskie 1 001 331 809 309 805 958 3 351 5
łódzkie 2 496 584 2 060 065 2 050 165 9 900 19
małopolskie 3 270 143 2 612 898 2 598 945 13 953 37
mazowieckie 5 120 934 4 152 011 4 111 141 40 870 183
opolskie 998 370 827 152 824 835 2 317 12
podkarpackie 2 124 924 1 698 003 1 691 882 6 121 10
podlaskie 1 187 740 963 041 957 852 5 189 6
pomorskie 2 204 903 1 757 295 1 748 619 8 676 44
śląskie 4 514 382 3 731 717 3 719 936 11 781 30
świętokrzyskie 1 280 616 1 047 069 1 041 846 5 223 5
warmińsko-mazurskie 1 437 125 1 149 331 1 144 839 4 492 15
wielkopolskie 3 378 831 2 706 209 2 695 940 10 269 36
zachodniopomorskie 1 668 248 1 357 880 1 350 205 7 675 26
POLSKA 37 735 746 30 612 295 30 455 436 156 859

517

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:08-02-2016 19:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk