Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2010 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

 

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: część B**)

 
 

dolnośląskie

2 842 450

2 334 266

2 327 742

6 524

60

 

kujawsko-pomorskie

2 053 293

1 647 768

1 645 433

2 335

13

 

lubelskie

2 179 385

1 752 929

1 748 245

4 684

4

 

lubuskie

1 004 169

808 486

806 491

1 995

5

 

łódzkie

2 511 617

2 067 994

2 062 385

5 609

15

 

małopolskie

3 258 475

2 593 884

2 586 113

7 771

29

 

mazowieckie

5 104 840

4 131 161

4 109 246

21 915

145

 

opolskie

1 005 259

829 513

828 268

1 245

9

 

podkarpackie

2 124 786

1 685 620

1 682 211

3 409

5

 

podlaskie

1 192 116

960 426

957 751

2 675

5

 

pomorskie

2 200 952

1 749 444

1 744 017

5 427

22

 

śląskie

4 538 849

3 745 107

3 738 859

6 248

20

 

świętokrzyskie

1 287 140

1 047 915

1 045 080

2 835

3

 

warmińsko-mazurskie

1 440 858

1 145 705

1 143 219

2 486

7

 

wielkopolskie

3 374 048

2 692 648

2 686 606

6 042

22

 

zachodniopomorskie

1 674 425

1 356 370

1 352 584

3 786

10

 

RAZEM

37 792 662

30 549 236

30 464 250

84 986

374

 

 

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk