Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: część B**)

dolnośląskie

2 846 529

2 334 896

2 328 142

6 754

61

kujawsko-pomorskie

2 054 203

1 645 126

1 642 662

2 464

13

lubelskie

2 183 532

1 750 584

1 745 713

4 871

4

lubuskie

1 004 228

806 898

804 780

2 118

5

łódzkie

2 519 807

2 070 500

2 064 631

5 869

15

małopolskie

3 250 245

2 580 634

2 572 497

8 137

29

mazowieckie

5 092 412

4 118 487

4 095 818

22 669

142

opolskie

1 008 101

829 106

827 805

1 301

8

podkarpackie

2 123 313

1 678 156

1 674 592

3 564

5

podlaskie

1 193 801

958 577

955 742

2 835

5

pomorskie

2 194 989

1 740 978

1 735 292

5 686

21

śląskie

4 554 113

3 752 435

3 745 885

6 550

20

świętokrzyskie

1 290 409

1 047 536

1 044 625

2 911

2

warmińsko-mazurskie

1 441 695

1 142 621

1 140 009

2 612

7

wielkopolskie

3 370 807

2 684 371

2 678 044

6 327

23

zachodniopomorskie

1 676 486

1 355 348

1 351 380

3 968

8

Razem

37 804 670

30 496 253

30 407 617

88 636

368

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:23
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk