Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: część B**)

dolnośląskie

2 846 948

2 333 180

2 326 436

6 744

57

kujawsko-pomorskie

2 054 448

1 643 261

1 640 795

2 466

12

lubelskie

2 184 732

1 748 943

1 744 034

4 909

4

lubuskie

1 004 411

806 209

804 063

2 146

6

łódzkie

2 522 185

2 070 840

2 064 947

5 893

14

małopolskie

3 247 381

2 576 168

2 568 054

8 114

22

mazowieckie

5 087 790

4 112 722

4 090 075

22 647

117

opolskie

1 009 158

828 603

827 332

1 271

7

podkarpackie

2 122 545

1 674 394

1 670 823

3 571

4

podlaskie

1 193 917

956 897

954 052

2 845

5

pomorskie

2 193 342

1 738 515

1 732 845

5 670

18

śląskie

4 558 399

3 753 398

3 746 854

6 544

15

świętokrzyskie

1 291 121

1 047 674

1 044 737

2 937

2

warmińsko-mazurskie

1 441 694

1 142 061

1 139 394

2 667

4

wielkopolskie

3 368 543

2 679 497

2 673 163

6 334

23

zachodniopomorskie

1 676 971

1 354 626

1 350 620

4 006

8

Razem

37 803 585

30 466 988

30 378 224

88 764

318

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk