Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2008 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2008 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

  

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych 
na wniosek

w tym: 
część B**)

dolnośląskie

2 855 087

2 334 223

2 326 987

7 236

56

kujawsko-pomorskie

2 057 143

1 639 235

1 636 560

2 675

11

lubelskie

2 188 482

1 744 577

1 739 280

5 297

4

lubuskie

1 005 486

804 213

801 712

2 501

6

łódzkie

2 534 600

2 074 578

2 068 403

6 175

13

małopolskie

3 242 197

2 560 205

2 551 606

8 599

23

mazowieckie

5 075 746

4 097 170

4 072 942

24 228

112

opolskie

1 014 009

828 158

826 791

1 367

7

podkarpackie

2 121 196

1 662 071

1 658 226

3 845

4

podlaskie

1 197 201

953 347

950 289

3 058

4

pomorskie

2 186 775

1 728 265

1 722 028

6 237

18

śląskie

4 580 263

3 757 579

3 750 476

7 103

14

świętokrzyskie

1 295 927

1 046 709

1 043 601

3 108

3

warmińsko - mazurskie

1 444 033

1 137 818

1 134 992

2 826

4

wielkopolskie

3 362 669

2 665 567

2 658 730

6 837

22

zachodniopomorskie

1 681 100

1 351 563

1 347 164

4 399

12

POLSKA-OGÓŁEM

37 841 914

30 385 278

30 289 787

95 491

313

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk