Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2011 r.

REJESTR WYBORCÓW*)

wg stanu na dzień 31 marca 2011 r.

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B**)
dolnośląskie 2 837 023 2 337 949 2 324 117 13 832 66
kujawsko-pomorskie 2 048 070 1 648 879 1 644 093 4 786 17
lubelskie 2 172 211 1 754 418 1 745 496 8 922 5
lubuskie 1 002 255 809 481 806 058 3 423 5
łódzkie 2 499 845 2 061 271 2 051 219 10 052 19
małopolskie 3 268 753 2 609 515 2 595 361 14 154 38
mazowieckie 5 119 338 4 149 254 4 107 763 41 491 183
opolskie 1 000 186 828 000 825 658 2 342 12
podkarpackie 2 125 394 1 696 075 1 689 874 6 201 10
podlaskie 1 189 151 962 912 957 624 5 288 5
pomorskie 2 205 066 1 756 119 1 747 260 8 859 44
śląskie 4 520 333 3 733 080 3 721 012 12 068 30
świętokrzyskie 1 281 857 1 046 929 1 041 590 5 339 5
warmińsko-mazurskie 1 438 213 1 148 811 1 144 225 4 586 16
wielkopolskie 3 379 723 2 704 654 2 694 166 10 488 37
zachodniopomorskie 1 670 089 1 358 311 1 350 510 7 801 26
POLSKA 37 757 507 30 605 658 30 446 026 159 632 518

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:08-02-2016 19:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk