Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

WojewództwoLiczba mieszkańcówLiczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców
ogółemwpisanych
z urzędu
wpisanych
na wniosek
w tym: część B**)
dolnośląskie 2 858 211 2 331 739 2 323 938 7 801 59
kujawsko-pomorskie 2 058 425 1 635 039 1 632 198 2 841 10
lubelskie 2 193 208 1 742 042 1 736 389 5 653 4
lubuskie 1 005 487 802 067 799 330 2 737 6
łódzkie 2 541 386 2 073 927 2 067 300 6 627 13
małopolskie 3 236 410 2 545 231 2 536 280 8 951 24
mazowieckie 5 058 219 4 075 955 4 050 270 25 685 111
opolskie 1 019 604 829 715 828 269 1 446 7
podkarpackie 2 120 786 1 652 498 1 648 419 4 079 3
podlaskie 1 199 411 952 575 949 382 3 193 4
pomorskie 2 180 892 1 718 859 1 712 383 6 476 17
śląskie 4 599 059 3 764 743 3 757 562 7 181 13
świętokrzyskie 1 300 084 1 044 951 1 041 704 3 247 2
warmińsko-mazurskie 1 445 384 1 134 144 1 131 217 2 927 4
wielkopolskie 3 355 940 2 652 297 2 645 090 7 207 20
zachodniopomorskie 1 682 132 1 349 365 1 344 712 4 653 12
POLSKA-OGÓŁEM 37 854 638 30 305 147 30 204 443 100 704 309

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk