Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 marca 2006 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2006  r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)


Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na wniosek


w tym:
część B**)


dolnośląskie


2 871 594


2 328 808


2 324 078


4 730


49


kujawsko-pomorskie


2 068 845


1 630 493


1 628 835


1 658


8


lubelskie


2 205 923


1 735 946


1 732 953


2 993


4


lubuskie


1 008 391


797 960


796 613


1 347


2


łódzkie


2 558 788


2 076 661


2 072 811


3 850


6


małopolskie


3 232 158


2 521 860


2 516 268


5 592


41


mazowieckie


5 047 163


4 046 272


4 031 708


14 564


30


opolskie


1 029 116


829 394


828 565


829


5


podkarpackie


2 123 466


1 638 298


1 635 792


2 506


2


podlaskie


1 205 671


947 718


945 849


1 869


3


pomorskie


2 180 413


1 707 061


1 702 822


4 239


9


śląskie


4 636 477


3 768 657


3 764 305


4 352


9


świętokrzyskie


1 307 930


1 042 289


1 040 488


1 801


1


warmińsko - mazurskie


1 451 023


1 128 132


1 126 268


1 864


1


wielkopolskie


3 353 317


2 631 056


2 626 310


4 746


17


zachodniopomorskie


1 689 195


1 345 993


1 342 963


3 030


4


POLSKA-OGÓŁEM


37 969 470


30 176 598


30 116 628


59 970


191


*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"


**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

  

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk