Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 874 949

2 327 667

2 322 792

4 875

49

kujawsko-pomorskie

2 068 600

1 629 319

1 627 615

1 704

8

lubelskie

2 208 998

1 734 437

1 731 397

3 040

4

lubuskie

1 009 123

797 048

795 642

1 406

2

łódzkie

2 562 539

2 077 290

2 073 348

3 942

6

małopolskie

3 232 779

2 517 400

2 511 720

5 680

18

mazowieckie

5 045 899

4 040 936

4 025 924

15 012

29

opolskie

1 030 826

829 084

828 242

842

5

podkarpackie

2 123 852

1 634 343

1 631 769

2 574

2

podlaskie

1 206 868

946 698

944 821

1 877

3

pomorskie

2 180 586

1 704 980

1 700 632

4 348

9

śląskie

4 644 273

3 769 933

3 765 494

4 446

8

świętokrzyskie

1 309 726

1 041 197

1 039 359

1 838

1

warmińsko - mazurskie

1 452 380

1 126 434

1 124 511

1 923

1

wielkopolskie

3 353 368

2 627 841

2 622 939

4 902

17

zachodniopomorskie

1 690 330

1 344 908

1 341 803

3 105

4

POLSKA-OGÓŁEM

37 995 096

30 149 515

30 088 008

61 514

166

 

  

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk