Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 marca 2005 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2005 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)


Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na wniosek


w tym:
część B**)


dolnośląskie


2 881 042


2 322 934


2 317 978


4 956


46


kujawsko-pomorskie


2 073 787


1 624 151


1 622 522


1 629


8


lubelskie


2 215 554


1 728 254


1 725 338


2 916


4


lubuskie


1 010 367


793 209


791 614


1 595


2


łódzkie


2 572 579


2 074 133


2 070 327


3 806


6


małopolskie


3 229 080


2 500 734


2 495 341


5 393


18


mazowieckie


5 038 873


4 021 094


4 005 694


15 400


31


opolskie


1 035 023


827 860


827 050


810


4


podkarpackie


2 124 666


1 624 282


1 621 657


2 625


0


podlaskie


1 210 593


942 654


940 839


1 815


3


pomorskie


2 179 433


1 696 452


1 692 244


4 208


10


śląskie


4 662 399


3 763 448


3 759 594


3 854


8


świętokrzyskie


1 313 618


1 038 204


1 036 345


1 859


1


warmińsko - mazurskie


1 454 378


1 121 585


1 119 605


1 980


2


wielkopolskie


3 350 039


2 611 552


2 607 494


4 058


15


zachodniopomorskie


1 692 933


1 338 859


1 335 656


3 203


4


POLSKA-OGÓŁEM


38 044 364


30 029 405


29 969 298


60 107


162

 

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

 

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk