Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 30 września 2003 r.

REJESTR WYBORCÓW

 

wg stanu na dzień 30 września 2003 r.

 

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)


Lp.


Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na wniosek


1


dolnośląskie


2 896 999


2 310 334


2 304 425


5 909


2


kujawsko-pomorskie


2 078 963


1 609 031


1 607 075


1 956


3


lubelskie


2 222 172


1 715 913


1 700 971


3 511


4


lubuskie


1 012 445


784 451


782 517


1 934


5


łódzkie


2 591 058


2 072 229


2 067 865


4 344


6


małopolskie


3 222 359


2 467 849


2 461 898


5 951


7


mazowieckie


5 029 579


3 981 242


3 959 843


19 438


8


opolskie


1 046 992


824 412


823 401


1 011


9


podkarpackie


2 084 798


1 569 935


1 566 917


3 018


10


podlaskie


1 217 889


935 869


933 729


2 058


11


pomorskie


2 174 224


1 673 034


1 668 090


4 944


12


śląskie


4 701 209


3 750 824


3 746 344


4 480


13


świętokrzyskie


1 320 735


1 034 347


1 032 061


2 286


14


warmińsko-mazurskie


1 458 528


1 106 888


1 104 498


2 390


15


wielkopolskie


3 346 896


2 576 552


2 571 633


4 919


16


zachodniopomorskie


1 697 517


1 327 148


1 323 618


3 530


POLSKA


38 102 363


29 740 058


29 654 885


71 679


*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy" **) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk