Komunikat w sprawie spotkania członków zespołu projektowego systemu informatycznego „Wsparcie Organów Wyborczych”

W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się robocze spotkanie członków zespołu projektowego systemu informatycznego wspierającego pracę organów wyborczych „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW), kontynuującego w ramach Krajowego Biura Wyborczego przygotowania systemu, który częściowo był już wykorzystywany w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w referendum ogólnokrajowym oraz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2015 r. Testowo wykorzystywany jest również w odbywających się w każdą niedzielę wyborach samorządowych uzupełniających i przedterminowych.

W spotkaniu uczestniczyli: Szef Krajowego Biura Wyborczego, Dyrektor Zespołu Informatyki Krajowego Biura Wyborczego, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, koordynator projektu, a także programiści, informatycy oraz specjaliści Krajowego Biura Wyborczego.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj przypomniała główne cele, na których powinien się skupić zespół projektowy, tj. w szczególności zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa informatycznego oraz kwestie autentyczności, integralności i niezaprzeczalności dokumentów elektronicznych.

Ponadto w trakcie spotkania:

1)     podsumowano funkcjonalności istniejących i wykorzystywanych już modułów systemu informatycznego WOW;

2)     przedstawiono harmonogram i organizację pracy dalszego rozwoju systemu informatycznego WOW;

3)     omówiono kwestię zaangażowania Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w zakresie testowania nowych funkcjonalności systemu WOW;

4)     przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowania do wyborów samorządowych w 2018 r., w tym m. in. w zakresie kontroli meldunku okresowego oraz przedwyborczego;

5)     omówiono zagadnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego WOW, w tym w szczególności mechanizmy uwierzytelniania i kontroli uprawnień oraz bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej;

6)     zaprezentowano koncepcje realizacji wizualizacji wyborów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją członków zespołu nad metodyką analizy i projektowania systemu informatycznego WOW oraz bieżącym jego wykorzystywaniem.

Zwrócono przy tym uwagę, że mimo iż system informatyczny WOW jest złożony (stanowi zbiór wielu powiązanych ze sobą elementów i modułów) i jego stworzenie jest skomplikowanym zadaniem, to powołany do tego zespół zapewnia skuteczną i sprawną realizację przyjętych założeń do terminowego i prawidłowego przygotowania tego systemu. 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-02-2017 11:22
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:07-02-2017 12:05
    Wprowadził:Marcin Lisiak