Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w głosowaniu ponownym w dniu 30 listopada 2014 r.
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marcin Lisiak

  • Data utworzenia15-12-2015 20:27
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji21-12-2015 19:38
    Wprowadził: