Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotycząca tworzenia nowego systemu informatycznego wspomagającego obsługę wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że rozpoczęto prace nad nowym systemem informatycznym wspomagającym obsługę wyborów. Nowy system będzie stworzony przez aktualnie budowany zespół informatyków, zaangażowanych bezpośrednio przez Krajowe Biuro Wyborcze, bez potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych. Do czasu zakończenia prac i pomyślnego przeprowadzenia testów nowego systemu, KBW będzie rekomendowało Państwowej Komisji Wyborczej, aby poszczególne akcje wyborcze zaplanowane na 2015 rok były przeprowadzane w całości ręcznie, tj. bez wsparcia systemu informatycznego.

Decyzja Krajowego Biura Wyborczego o samodzielnym stworzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu nowego systemu została podjęta niezależnie od prowadzonych analiz systemu informatycznego, wykorzystywanego podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Analizy te są prowadzone na zlecenie KBW przez zespół ekspertów zewnętrznych z wybranych ośrodków akademickich w Polsce.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia15-12-2015 20:28
    Wprowadził: