• Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2010 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2010 r.
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2015 r.
  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2009 r.
  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2008 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2008 r.
  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2007 r.
  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2006 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze