• Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2005 r.
    Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r.
  • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2004r.