• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
    Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59
  • Pomocnicze wzory druków dotyczących zgłaszania kandydata na senatora
    Pomocnicze wzory druków dotyczących tworzenia komitetów wyborczych