Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 stycznia 2016 r.

o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 

Na podstawie art. 199 § 2 i art. 259 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 30 468 995.

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 [1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-01-2016 21:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:25-01-2016 23:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk