Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  (M.P. poz. 903)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:02
    Wprowadził:Bartosz Goździk