Województwo świętokrzyskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo świętokrzyskie

116

1 309 726

1 041 197

1 900

Gminy do 20 000 mieszkańców

91

725 889

564 399

1 365

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

10

381 422

309 357

216

Miasto na prawach powiatu

1

202 415

167 441

28

Powiaty

13

1 107 311

873 756

261

Sejmik województwa

1

1 309 726

1 041 197

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk